Outros servizos

Obradoiro de técnicas de estudo

O obradoiro está destinado a favorecer e optimizar un método de estudo adaptado ás características e preferencias do/a neno/a e adolescente, ensinando a identificar e empregar os propios puntos fortes para compensar as dificultades e mellorar o rendemento académico.

A estrutura:

  • Formato grupal (máximo 8 persoas), favorecendo a colaboración e a comunicación interpersoal.
  • Duración: 10 horas (2 horas/día durante 5 días)
  • Temporalización: O obradoiro se leva a cabo durante os períodos vacacionais escolares (Nadal e/ou Verán)
tecnicas-estudio

Os obxectivos:

  • O autodescubrimento do propio estilo de aprendizaxe.
  • A interiorización dunha axeitada planificación e organización do estudo.
  • A aprendizaxe das habilidades de síntese, selección de ideas principais e secundarias e estruturación dun texto formal.
  • A aprendizaxe das técnicas básicas de optimización do estudo: Subliñado, resumo e esquematización.
  • A aprendizaxe de regras mnemotécnicas e estratexias de optimización da memoria.
  • O adestramento de estratexias dirixidas á relaxación.

Empregamos unha metodoloxía baseada en actividades lúdicas, xogos, dinámicas e práctica con fin de favorecer unha aprendizaxe multisensorial e significativa.

Outros servizos

to top button

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies