Outros servizos

Obradoiro de educación afectivo-sexual

O obradoiro responde á necesidade de ofertar unha formación en afectividade, sexualidade e xénero que vai máis alá da mera información para poder abordar unha intervención sobre os valores e aptitudes dende o coñecemento, a reflexión e o debate. Partimos de que a educación sexual é un proceso de construción persoal e social, onde non soamente precisamos proporcionar coñecemento biolóxico, senón tamén cultural, social, afectivo e sicolóxico.

A estrutura:

 • Formato grupal, favorecendo a colaboración e a comunicación interpersoal.
 • Duración: 8 horas (2 horas/día durante 4 días)
 • Temporalización: O obradoiro se leva a cabo no propio centro (sempre e cando se forme un grupo) e tamén se oferta a centros escolares.
educacion-sexual

Os obxetivos:

 • A aprendizaxe de que é a sexualidade e os cambios físicos e sicolóxicos polos que pasa o corpo durante a adolescencia.
 • A comprensión e relevancia dos factores emocionais e afectivos que interveñen no proceso da sexualidade.
 • O autodescubrimento dos propios medos e inseguridades.
 • O coñecemento e normalización da diversidade sexual humana.
 • A reflexión sobre os mitos sexuais e a súa substitución por coñecementos contrastados.
 • O coñecemento das ETS e dos métodos anticonceptivos e prevención das relacións sexuais sen protección.
 • A reflexión sobre o erotismo e o autoerotismo, o coñecemento do propio corpo e a autoaceptación.
 • A reflexión sobre a comunicación entre iguais, as relacións interpersoais, os desequilibrios de poder e o consentimento.

Empregamos unha metodoloxía completamente aberta e flexible, que parte das dúbidas e inquietudes do/a adolescente, baseada no respecto á diversidade de opcións e opinións.

Outros servizos

to top button

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies