pexels-pixabay-163064

A familia como protagonista na intervención.

  Así é, como dicían na película “O padriño”, “A familia é o máis importante”. Cando falamos de intervención dirixida a nenos/as e adolescentes tamén. A nosa intervención debe sempre ter en conta á familia e convertela en protagonista, en eixo central da nosa labor terapéutica. Coñecer con que familia imos traballar, cales son as […]

vista-frontal-nino-que-usa-abaco-aprender-contar

Falemos de Discalculia.

Existen diversos criterios diagnósticos, pero en xeral podemos falar de discalculia para referirnos a un trastorno da aprendizaxe de orixe neurobiolóxico, que afecta á adquisición do coñecemento dos números e o cálculo en persoas cun nivel intelectual normal e que non é causado por estar privados de ensino nin por utilizar para o mesmo un […]

umbrella-1588167_1280

Altas Capacidades: vantaxe ou inconveniente.

Ó longo do curso teño entrevistas con familias que están preocupadas polo benestar dos seus fillos, por dificultades nas habilidades sociais, porque non teñen ferramentas para organizar os estudos, polo estado emocional ou buscando un diagnóstico que poida marcar un camiño a seguir. Cando avalío nenos/as que rematan con un diagnóstico de altas capacidades o […]

motivación

Motivación e aprendizaxe.

O termo motivación provén da palabra latina “movere” que significa moverse, poñer en movemento ou estar listo/a para a acción. Se o aplicamos á aprendizaxe podemos dicir que unha persoa que quere aprender lógrao con maior facilidade que outra que non quere ou á que lle é indiferente. Esta motivación á que nos referimos pódea […]

arte en terapia 2

A arte en terapia.

Recursos terapéuticos creativos como a plástica, a pintura, a música, o movemento, permítennos, os que traballamos con ela, achegar un valioso material de información persoal, que nos “fala” o mundo interior de nenos, adolescentes e adultos. O universo das emocións e das vivencias é un lugar privado ao que só “cada ún” ten acceso, ese […]

alta demanda

Nenos e nenas de alta demanda.

Os nenos/as altamente demandantes son aqueles que dende bebés choran moito, buscan atención constante, son moi sensibles e viven con emoción desbordante situacións que en principio son pouco importantes ou de menor intensidade. A súa reacción emocional é altamente intensa e a demanda cara o entorno é tamén da mesma intensidade, sobre todo coas figuras […]

brain-2062048_1920

Avaliación das funcións executivas no neno. Síntese do artigo publicado por Ana Soprano Cabildo na “Revista de Neurología”.

As funcións executivas abarcan unha serie de operacións cognitivas que inclúen habilidades vinculadas á capacidade de organizar e planificar unha tarefa, seleccionar os obxectivos, iniciar un plan e sostelo na mente mentres se executa, inhibir as distraccións, cambiar de estratexias con flexibilidade e, se é preciso, autorregular e verificar que estamos no bo camiño para […]

Funciones ejecutivas

Conflitos provocados por ciumes entre irmáns.

Cando unha familia se plantexa ter outro fillo/a o fai coa intención de enriquecer as relacións, ofrecerlle experiencias satisfactorias ó fillo/a que xa teñen e tamén ó que se incorporará e outras razóns que sempre son para mellorar e aportar. Todos desexamos unha familia onde primen as boas relacións entre os seus membros e os […]

lego-g065faefa9_1920

O xogo e os xoguetes. Qué debemos ter en conta?

  Coa proximidade do Nadal caeu nas miñas mans un artigo de  Rosabel Rodríguez, Doutora en Psicopedagoxía e Psicoloxía, no que fala sobre o xogo e explica que debemos ter en conta á hora de escoller un xoguete para o noso fillo/a. Pareceume moi interesante compartir algunhas reflexións das que expón e espero que vos […]

laptop-3087585_1920

Verán e asignaturas pendentes. SOS!!!!

Hai veces nas que ó finalizar o curso debemos planificar novamente o estudo dalgunhas materias das que non alcanzamos os obxectivos marcados para o curso escolar. Por outra banda o verán é un periodo de descanso, físico e mental, de romper coas rutinas do curso, de facer outras actividades diferentes. Pero, é isto compatible coa […]