Aviso legal

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “www.conversa.gal” en diante web, de MARÍA TERESA GONZÁLEZ MALLO, (en diante, a propietaria), con domicilio en Rúa Fotógrafo Xosé Gil, 8 - Bajo, 36209 Vigo (Pontevedra) e con dirección de correo electrónico conversa@cop.es, DNI número 36141867N e Rexistro Sanitario Nº C-36002326

O acceso ao sitio web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do Usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web así como dos seus contidos pertencen, ben á propietaria, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, decompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios e a propietaria. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. A propietaria resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da propietaria, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

En conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunicámoslle que no suposto de non querer recibir as comunicacións e informacións mediante os sistemas de comunicación electrónica, envíe un correo electrónico a seguinte dirección de correo conversa@cop.es.

Os seus datos personais serán dados de baixa na nosa base de datos. A súa solicitude será cursada nun prazo de 10 días dende a súa recepción.

No suposto de que non recibamos resposta expresa pola sua parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa envíe ditas comunicacións.

Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode ter información privilexiada ou confidencial. Se vostede non é o destinatario indicado, queda notificado de que o uso, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

Dacordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos personais, recollidos por calquera dos nosos medios, incorporaranse a un ficheiro automatizado coa finalidade da xestión profesional por parte de MARÍA TERESA GONZÁLEZ MALLO con DNI 36141867N. Ponse no seu coñecemento o dereito o acceso, rectificación, cancelación ou oposición ó tratamento dos seus datos personais mediante escrito (adxuntando fotocopia DNI) dirixido a: MARÍA TERESA GONZÁLEZ MALLO. Rúa Fotógrafo Xosé Gil, 8 - Bajo, 36209 Vigo (Pontevedra) Mail: conversa@cop.es

to top button

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies