Atención Sicolóxica

Programa de técnicas de estudo

O programa está destinado a favorecer e optimizar un método de estudo adaptado ás características e preferencias do/a neno/a e adolescente, empregando os propios puntos fortes para compensar as dificultades e mellorar o rendemento académico.

O programa inclúe:

 • Formato grupal
 • Sesións semanais do/a menor
 • Acompañamento familiar frecuente
 • Contacto trimestral co centro escolar
 • Un informe de seguimento a petición familiar e/ou escolar
Técnicas de estudo

Os obxectivos do programa son:

 • A mellora da capacidade atencional, da concentración e da velocidade de procesamento.
 • A interiorización dunha axeitada planificación e organización do estudo adaptada ás circunstancias persoais e ao propio estilo de aprendizaxe.
 • A mellora da velocidade e a comprensión lectoras.
 • A aprendizaxe das habilidades de síntese, selección de ideas principais e secundarias e estruturación dun texto formal.
 • A aprendizaxe das técnicas básicas de optimización do estudo: Subliñado, resumo e elaboración de diferentes tipos de esquemas e mapas.
 • A aprendizaxe de regras mnemotécnicas e optimización da memoria.

Outros programas

to top button

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies