Atención Sicolóxica

Programa de apoio educativo e Mindfulness

Está destinado a adquirir estratexias para mellorar o rendemento académico e a autonomía persoal, así como facilitar as aprendizaxes dos aspectos cognitivos correspondentes á idade do/a menor.

O programa inclúe:

 • Formato grupal
 • Sesións semanais do/a menor
 • Acompañamento familiar frecuente
 • Contacto trimestral co centro escolar
 • Un informe de seguimento a petición familiar e/ou escolar
Estimulación de capacidades

Os obxectivos do programa son:

 • A mellora da capacidade atencional, da concentración e da velocidade de procesamento.
 • A estimulación dos diferentes tipos de memoria (memoria comprensiva, auditiva, eidética, visual e motriz) e a aprendizaxe de estratexias mnemotécnicas que compensen as dificultades e poidan ser aplicadas á vida escolar e cotiá.
 • A mellora do coñecemento e dominio do propio corpo, da coordinación e a orientación espazo-temporal. O reforzo da capacidade de análise perceptivo-visual e a psicomotricidade grosa e fina.
 • A mellora do razoamento e do pensamento formal: Inclúe lóxica-matemática e deductiva, razoamentos inductivos, probabilísticos, de causalidade e formulación de hipóteses para a resolución de problemas.
 • O reforzo da madurez lecto-escritora, favorecendo a automatización dos procesos para diminuír os sobreesforzos implicados na lectura e a escritura.
 • O desenvolvemento da Intelixencia Emocional: A educación e acompañamento na xestión de emocións estimulando a confianza e a seguridade en si mesmo/a e desenvolvendo as competencias emocionais intra e interpersoais.
 • O acompañamento e instrución na xestión do estrés: Proporcionando estratexias de planificación, desenvolvendo habilidades de resolución de problemas da vida diaria e facilitando ferramentas de xestión da ansiedade.

Outros programas

to top button

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies