vista-frontal-nino-que-usa-abaco-aprender-contar

Falemos de Discalculia.

Existen diversos criterios diagnósticos, pero en xeral podemos falar de discalculia para referirnos a un trastorno da aprendizaxe de orixe neurobiolóxico, que afecta á adquisición do coñecemento dos números e o cálculo en persoas cun nivel intelectual normal e que non é causado por estar privados de ensino nin por utilizar para o mesmo un […]