umbrella-1588167_1280

Altas Capacidades: vantaxe ou inconveniente.

Ó longo do curso teño entrevistas con familias que están preocupadas polo benestar dos seus fillos, por dificultades nas habilidades sociais, porque non teñen ferramentas para organizar os estudos, polo estado emocional ou buscando un diagnóstico que poida marcar un camiño a seguir. Cando avalío nenos/as que rematan con un diagnóstico de altas capacidades o […]