motivación

Motivación e aprendizaxe.

O termo motivación provén da palabra latina “movere” que significa moverse, poñer en movemento ou estar listo/a para a acción. Se o aplicamos á aprendizaxe podemos dicir que unha persoa que quere aprender lógrao con maior facilidade que outra que non quere ou á que lle é indiferente. Esta motivación á que nos referimos pódea […]