mother-consoling-her-sad-daughter 2

ADOLESCENCIA E EMOCIÓNS EN TEMPOS DE PANDEMIA

ADOLESCENCIA. A temida palabra. A adolescencia é unha etapa evolutiva e de transición entre a infancia e a idade adulta, que oscila entre os 10 e os 19 anos. Cómpre entender esta etapa coma un período cheo de cambios, no que o/a neno/a irá descubríndose a sí mesmo/a na interrelación e contacto cos seus iguais […]